PeruskäsitteetKiinalaisesta lääketieteestä on vaikea kertoa esittelemättä sen peruskäsitteistöä. Joillekin käsitteille ei löydy hyvää käännöstä, joten niistä käytetään kiinankielistä nimeä.

Qi
Qi tarkoittaa vapaasti käännettynä elämänenergiaa. Qi virtaa kehossa pitäen yllä sen tasapainoa ja elintoimintoja. Kiinalaisen lääketieteen mukaan ihminen on terve silloin, kun Qi virtaa esteettä ja sen liikkeessä on harmonia. Sairaus vastaavasti nähdään häiriönä Qin virtauksessa.

Meridiaani
Qi virtaa kehossa meridiaaneiksi kutsuttuja kanavia pitkin. Meridiaanit yhdistyvät sisäelimiin ja toisiin meridiaaneihin. Ne muodostavat verkoston, joka yhdistää kehon eri kudokset ja alueet toisiinsa.

Akupunktiopiste
Akupunktiopisteet sijaitsevat meridiaanien kulkureitillä. Akupunktiopisteiden kautta vaikutetaan Qin virtaukseen meridiaanilla, avataan tukoksia ja poistetaan taudinaiheuttajia.

Zang Fu
Zang Fu tarkoittaa sisäelimiä. Kiinalaisessa lääketieteessä sisäelimet nähdään laajoina toiminnallisina kokonaisuuksina, joilla on paitsi fyysisiä, myös psyykkisiä toimintoja. Esimerkiksi maksan ymmärretään liittyvän lihaksiin ja silmiin, toisaalta maksa liittyy tunnetasolla turhautumiseen, ärsyyntymiseen ja stressiin.

Yin ja Yang
Yinin ja Yangin käsitteet kuvaavat elämän perusdynamiikkaa. Yin ja Yang edustavat olemassaolon kahta ääripäätä: Yin passiivisuutta, kylmää, pimeää, pehmeää ja hidasta, Yang aktiivisuutta, kuumaa, valoisaa, kovaa ja nopeaa. Yin ja Yang eivät ole itsenäisiä voimia, vaan tapa tarkastella ilmiöitä suhteessa toisiinsa.

Kiinalaisen ajattelutavan mukaan kaikki on jatkuvassa muutoksen tilassa. Yin muuntuu Yangiksi ja Yang Yiniksi: kehossa tämä näkyy vaikkapa vireyden ja väsymyksen vuorotteluina. Akupunktio tasapainottaa kehon Yinin ja Yangin.

5 Vaihetta
Viidellä Vaiheella eli Viidellä Elementillä tarkoitetaan Qi:n viittä eri ilmentymismuotoa. Kukin sisäelin edustaa tiettyä elementtiä, jonka avulla sisäelimen luonne tulee paremmin ymmärretyksi. Esimerkiksi mahalaukun ruuansulatustoiminto edustaa Maa-elementin ravitsevaa laatua ja Munuaisten nesteiden käsittely Vesi-elementtiä.

Pulssidiagnostiikka
Pulssin kuuntelu on tärkeä osa diagnoosin tekoa. Pulssi on eräänlainen kartta kehosta, ja sen eri kohdista voi tuntea sisäelinten ja meridiaanien tilan. Pulssista kuunnellaan rytmiä, laatua ja voimakkuutta.