Terapeuttirekisteri

Klassisen Akupunktion yhdistys ry:n näkemyksen mukaan jokaisella akupunktiohoitoja antavalla tulee olla kunnollinen koulutus ja pätevyys kiinalaisessa lääketieteessä sekä riittävä määrä opintoja länsimaisen lääketieteen anatomiassa, fysiologiassa ja tautiopissa.

Klassisen Akupunktion yhdistyksen terapeuttirekisteriin kuuluvilla akupunktiohoitajilla on yhdistyksen vaatimukset täyttävä 3,5 vuoden kiinalaisen lääketieteen koulutus (ks. koulutusvaatimukset).Tämän lisäksi rekisteriin kuuluvat huolehtivat säännöllisestä jatkokoulutuksesta, joka ylläpitää ja parantaa heidän ammattitaitoaan. Rekisteriin kuuluvat akupunktiohoitajat ovat sitoutuneet noudattamaan Klassisen akupunktion yhdistyksen eettisiä ohjeita. Kaikilla rekisteriin kuuluvilla on toiminnavastuuvakuutus.

Terapeuttirekisteriin kuuluvat ovat osoittaneet kirjallisesti täyttävänsä rekisterin vaatimukset. Klassisen akupunktioyhdistyksen hallitus valvoo terapeuttien pätevyyttä.

<= Rekisteriin kuuluvat akupunktiohoitajat löydät paikkakuntakohtaisesta hakemistosta

 

 

Hakemus terapeuttirekisteriin

Hakijan tulee täyttää edellä mainitut vaatimukset hakiessaan rekisteriin. Hakemusta tehdessäsi ilmoita tiedot, jotka haluat näkyvän rekisterissä (nimi, ammattinimikkeet, yrityksen nimi, yrityksen kotisivu, toimipaikan osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). 

Terapeuttirekisterissä jo olevat voivat lähettää lomakkeella todistuksen uusimmasta jatkokoulutuksestaan tai päivittää muita tietojaan.

Tiedostojen maksimikoko yhteensä on 10 Mt.